Privatumo politika

 

 

 1. Ką reiškia ši Privatumo politika?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) Jums pateikiame informaciją apie tai, kaip UAB „Miškų fondas“ (toliau – Įmonė), tvarko Jūsų asmens duomenis, gautus: Įmonei sudarant nekilnojamojo turto sandorius; Įmonei vykdant tiesioginę rinkodarą; atrenkant kandidatus; siekiant įvykdyti sutartis, sudarytas tarp Įmonės ir kontrahentų – juridinių asmenų; siekiant apginti savo teises; Jums lankantis Įmonės interneto svetainėje; Jums teikiant užklausas. Toliau visi nurodyti asmenys, kurių duomenis tvarko Įmonė, vadinami – Duomenų subjektais.

 

 1. Apie Įmonę

Įmonė reiškia UAB „Miškų fondas“, juridinio asmens kodas 304849452, veikla vykdoma adresu J. Basanavičiaus g. 114B Utena, Lietuvos Respublika, duomenys apie Įmonę kaupiami ir saugojami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre. Kontaktinis el. paštas asmens duomenų apsaugos klausimais duomenuapsauga@mfondas.lt.

 

 1. Kas yra asmens duomenys?

Asmens duomenys yra bet kokia Įmonės apie Duomenų subjektą renkama informacija, kuri gali būti panaudota Duomenų subjekto asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

Asmens duomenys apima bet kokią informaciją, įskaitant Duomenų subjekto vardą, pavardę, adresą, tel. numerį, informaciją apie nekilnojamojo turto objektus ir kt., kurią apie Duomenų subjektus Įmonė renka dėl šioje Privatumo politikoje ar atskirame Duomenų subjekto sutikime ar susitarime su Įmone nurodytų tikslų.

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas, susijęs su nekilnojamojo turto (miškų ūkio paskirties žemės sklypų) sandoriais

Duomenų subjektų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis) Asmens duomenų kategorijos Duomenų gavėjai  (valdytojai) Duomenų gavėjai (tvarkytojai) Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Nekilnojamojo turto (miškų ūkio paskirties žemės sklypų) įsigijimas
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkai BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis) Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, nekilnojamojo turto objekto adresas, kaina, informacija, susijusi su sutarties vykdymu (mokėjimai, terminai pagrindinės sutarties sudarymui ir kt.), el. paštas, telefonas, nekilnojamojo turto objekto duomenys, asmens tapatybę nustatančio dokumento duomenys, parašas Nacionalinė žemės tarnyba, notaras, VĮ Registrų centras (Nekilnojamojo turto registras) Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkų atstovai BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris), atstovavimo pagrindas (informacija apie atstovavimo teisę pagrindžiantį dokumentą), asmens tapatybę nustatančio dokumento duomenys Nėra Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo bendrasavininkai, asmenys, nuosavybės teise turintis miškų ūkio paskirties žemės sklypus, besiribojančius su parduodamu miškų ūkio paskirties žemės sklypu BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) Vardas, pavardė, nekilnojamojo turto objekto adresas, nekilnojamojo turto objekto duomenys, informacija apie tai, ar asmuo sutinka įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, kontaktiniai duomenys (tel. numeris, gyv. vietos adresas, el. paštas), pažymos numeris, išdavimo data Nacionalinė žemės tarnyba Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Notarai  BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, veiklos vykdymo adresas), profesinė veikla, parašas, notarų biuras, kuriame veiklą vykdo notaras VĮ Registrų centras (Nekilnojamojo turto registras) Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų atžvilgiu) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris), darbovietė, parašas. Nėra Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Nekilnojamojo turto (miškų ūkio paskirties žemės sklypų) perleidimas
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo įgijėjai BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas), asmens kodas, įgijamo nekilnojamojo turto objekto duomenys, asmens tapatybę nustatančio dokumento duomenys, parašas ir kt. Nacionalinė žemės tarnyba, notaras, VĮ Registrų centras (Nekilnojamojo turto registras) Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo bendrasavininkai, asmenys, nuosavybės teise turintis miškų ūkio paskirties žemės sklypus, besiribojančius su parduodamu miškų ūkio paskirties žemės sklypu BDAR 6 straipsnis 1 dalies, c punktas (teisinė prievolė), f punktas (teisėtas interesas) Vardas, pavardė, nekilnojamojo turto objekto adresas, nekilnojamojo turto objekto duomenys, informacija apie tai, ar asmuo sutinka įsigyti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, elektroninio paštas). Nacionalinė žemės tarnyba Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Notarai  BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas (teisinė prievolė) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, veiklos vykdymo adresas), profesinė veikla, parašas, notarų biuras, kuriame veiklą vykdo notaras VĮ Registrų centras (Nekilnojamojo turto registras) Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojai BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas Nacionalinės žemės tarnybos darbuotojų atžvilgiu) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefonas numeris), darbovietė, parašas. Notarai Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos (jei sutartis nėra sudaroma)
Pasiūlymų dėl miškų ūkio paskirties žemės sklypo įsigijimo pateikimas (tiesioginė rinkodara)
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkai BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), nekilnojamojo turto objekto duomenys, kita savininko pateikta informacija Nėra Nėra 1 metai nuo pasiūlymo pateikimo
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkų atstovai BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefonas numeris), atstovavimo pagrindas. Nėra Nėra 1 metai nuo pasiūlymo pateikimo
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo dokumentacijos paruošimas, sutvarkymas
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkai BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis) Vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, nekilnojamojo turto objekto adresas, vertė, elektroninis paštas, telefonas, nekilnojamojo turto objekto duomenys, asmens tapatybę nustatančio dokumento duomenys, pradėti ir vykdomi teisminiai procesai, parašas, kiti duomenys, kuriuos asmuo pats pasirenka pateikti. Turto vertintojas, matininkas, geodezininkas Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos
Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkų atstovai BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris), atstovavimo pagrindas (informacija apie atstovavimo teisę pagrindžiantį dokumentą), asmens tapatybę nustatančio dokumento duomenys Nėra Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos
Visi kiti asmenys, susiję su miškų ūkio paskirties žemės sklypu (turint omenyje galimas bylas, paveldėjimus,..) BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) Vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas, elektroninis paštas, telefonas, nekilnojamojo turto objekto duomenys, kiti duomenys, kurie gali būti reikalingi ruošiant miškų ūkio paskirties žemės sklypo dokumentaciją Advokatai Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos
Paslaugų teikėjas (Turto vertintojas, matininkas ir kt.) BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis) Vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (tel. numeris, el. pašto adresas), adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris, paslaugų pobūdis, kaina ir suteikimo sąlygos. Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkai, jų atstovai, žemės sklypo bendrasavininkai Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos
Valstybės ir / ar savivaldybės institucijos, įstaigos darbuotojas BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) Vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys (el. paštas, tel. numeris), darbovietė, susirašinėjimo turinys. Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkai, jų atstovai, žemės sklypo bendrasavininkai Nėra 10 metų nuo sutarties sudarymo arba dalykinių santykių pabaigos

 

 1. Asmens duomenų tvarkymas gaunant paslaugas / perkant prekes iš fizinių asmenų

Duomenų subjektų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis) Asmens duomenų kategorijos Duomenų gavėjai  (valdytojai) Duomenų gavėjai (tvarkytojai) Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Paslaugų gavimas, sutarties sudarymas ir vykdymas, apmokėjimas
Paslaugų teikėjai BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis) Vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninis paštas) adresas, verslo liudijimo/individualios veiklos pažymos numeris (paslaugų teikėjo), banko sąskaitos numeris, paslaugų pobūdis, kaina ir suteikimo sąlygos, informacija apie paslaugų užsakymus ir jų įvykdymą. Miškų ūkio paskirties žemės sklypo savininkai, jų atstovai, žemės sklypo bendrasavininkai, kiti paslaugų teikėjai Nėra 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

 

 

 1. Kandidatų atranka

Duomenų subjektų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis) Asmens duomenų kategorijos Duomenų gavėjai  (valdytojai) Duomenų gavėjai (tvarkytojai) Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Kandidatų atranka
Kandidatai BDAR 6 straipsnis 1 dalies a punktas (sutikimas), f punktas (rekomendaciją pateikusio asmens) Vardas, pavardė,kontaktiniai duomenys (elektroninis paštas, telefono numeris),  pageidaujama pozicija, darbo patirtis (darbovietė, pareigos, galintis/rekomendaciją teikiantis asmuo), išsilavinimas, kiti CV, anketoje ar motyvaciniame laiške nurodyti duomenys Nėra Nėra 3 dienos po sutarties su atrinktu kandidatu pasirašymo arba sprendimo baigti atranką priėmimo, išskyrus kai duodamas atskiras sutikimas dėl kandidato asmens duomenų saugojimo sutikime nurodytą laikotarpį

 

 1. Įmonės sutarčių su kontrahentais juridiniais asmenimis vykdymas

Duomenų subjektų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis) Asmens duomenų kategorijos Duomenų gavėjai  (valdytojai) Duomenų gavėjai (tvarkytojai) Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Sutarčių su juridiniais asmenimis sudarymas ir vykdymas
Darbuotojai,  kontrahento juridinio asmens darbuotojai BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas kontrahento darbuotojų atžvilgiu), BDAR 6 straipsnis 1 dalies b punktas (sutartis darbuotojo atžvilgiu) Vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, susirašinėjimo turinys Tiekėjas juridinis asmuo Nėra 10 metų po sutarties galiojimo pabaigos

 

 

 1. Teisėtų interesų gynimas

Duomenų subjektų kategorijos Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas (BDAR 6 straipsnis) Asmens duomenų kategorijos Duomenų gavėjai  (valdytojai) Duomenų gavėjai (tvarkytojai) Duomenų saugojimo, ištrynimo terminai
Teisių ir interesų gynimas
Kita ginčo šalis, ginčo šalies darbuotojai BDAR 6 straipsnis 1 dalies f punktas (teisėtas interesas) Vardas, pavardė, pareigos, data, ginčo aplinkybės, kita su ginču susijusi informacija Teisėsaugos institucijos, teisininkai (advokatai), teismai, antstoliai Nėra 5 metai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos

 

 

 1. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Įmone: telefonu, el. paštu, naudojant mūsų interneto svetainėje sukurtą užklausos formą. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis, mes galime tvarkyti Jūsų pateiktus duomenis, t. y. vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, užklausos turinį (informacija, kurią pats pasirenkate mums pateikti).

Tokie duomenys bus tvarkomi siekiant atsakyti į Jums rūpimus klausimus, išnagrinėti Jūsų pasiūlymus. Jei nepateiksite savo kontaktinių duomenų, su Jumis susisiekti ir Jums atsakyti negalėsime.

Nurodyti asmens duomenys saugomas 1 metus nuo užklausos ir / ar prašymo gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui šioje Privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Todėl prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

 

 1. Interneto svetainė

Mūsų interneto svetainėje www.amberforest.lt naudojami slapukai. Slapukas yra nedidelis iš raidžių ir skaitmenų sudarytas failas, kurį Jūsų sutikimu mes įrašome į Jūsų naršyklę arba standųjį Jūsų kompiuterio diską.  Siekdami skirtingų tikslų, naudojame skirtingus slapukus. Slapukai taip pat padeda mums atskirti Jus nuo kitų interneto svetainės naudotojų, taigi užtikrina malonesnę svetainės naudojimo patirtį ir leidžia tobulinti interneto svetainę.

Dauguma naršyklių leidžia atmesti visus slapukus, o kai kuriose naršyklėse yra galimybė atmesti tik trečiųjų šalių slapukus. Tad Jūs galite pasinaudoti šiomis galimybėmis. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad visų slapukų blokavimas turės neigiamą poveikį interneto svetainės naudojimui, ir be slapukų Jūs negalėsite naudotis visomis Interneto svetainėje teikiamomis paslaugomis. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

Mes galime naudoti toliau apibūdintus slapukus:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Renkami duomenys Slapuko pobūdis (būtinas, analitinis, funkcinis, komercinis) Galiojimo laikas
PHPSESSID Sukuria vartotojui unikalų sesijos ID, kuriuo jis yra atpažįstamas svetainėje Unikalus identifikatorius Būtinas Vartotojo sesija
_ga Sukuria vartotojui unikalų sesijos ID, kuriuo jis yra atpažįstamas svetainėje Unikalus identifikatorius Analitinis  2 metus
_gid Sukuria vartotojui unikalų sesijos ID, kuriuo jis yra atpažįstamas svetainėje Unikalus identifikatorius Analitinis 1 diena
PAUSED Skirtas patikrinti, ar vartotojas atėjęs pirmą kartą Unikalus identifikatorius Analitinis 7 dienos
FR Facebook slapukas, skirtas vartotojo atpažinimui svetainėje Unikalus identifikatorius Analitinis 3 mėnesiai

 

Būtini slapukai.

Šie slapukai yra būtini tam, kad mūsų svetainė galėtų veikti. Tokiais slapukais tvarkomų duomenų pagrindas yra tinkamas sutarties vykdymas Jums lankantis interneto svetainėje, o mums užtikrinant apsilankymo kokybę bei saugumą.

Analitiniai ir (arba) veiksmingumo slapukai.

Šie slapukai leidžia mums atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po mūsų svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda mums pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra Jūsų sutikimas.

 

 1. Duomenų gavimas ir atskleidimas

Mes gauname Jūsų duomenis iš Jūsų, Jūsų teisėtų atstovų, Jūsų įrenginių, mūsų darbuotojų, registrų, bankų ir iš savo sutarčių kontrahentų.

Mes galime atskleisti informaciją apie Jus mūsų darbuotojams, tarpininkams, paslaugų tiekėjams, tokiems kaip Turto vertintojai, matininkai, geodezininkai, jei šių duomenų pagrįstai reikia tiems tikslams, kaip nurodyta šioje Privatumo politikoje, pasiekti, taip pat bankams ir kitiems Politikoje nurodytiems gavėjams.

Be to, mes galime atskleisti informaciją apie Jus:

 • jei tai turime padaryti pagal įstatymą;
 • ketinant parduoti Įmonės veiklos (akcijų) ar jos turto dalį, atskleidžiant Jūsų asmens duomenis potencialiam veiklos (akcijų) ar jos dalies pirkėjui;
 • pardavus Įmonės veiklą (akcijas) ar jos esminę turto dalį tretiesiems asmenims.

Išskyrus šioje Privatumo politikoje numatytus atvejus, mes neteikiame Jūsų asmens duomenų jokioms trečiosioms šalims.

Privatumo politikoje nurodytas gavėjų sąrašas ar gavėjų kategorijos gali keistis, todėl rekomenduojame reguliariai patikrinti, ar nepasikeitė Privatumo politika.

 

 1. Jūsų asmens duomenų saugumas

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

 

 1. Jūsų teisės

Šiame skyriuje pateikiame informaciją apie Jūsų teises, susijusias su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, ir atvejus, kada šiomis teisėmis galite pasinaudoti.

Įmonė nepagrįstai nedelsdama, bet ne vėliau, kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiks informaciją apie veiksmus, kurių imtasi gavus Jūsų prašymą dėl Jūsų teisių įgyvendinimo. Atsižvelgiant į prašymo sudėtingumą ir gautų prašymų skaičių, minėtas terminas gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams. Tokiu atveju mes Jus per 1 (vieną) mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime apie tokį termino pratęsimą ir jo priežastis. Įmonė atsisakys įgyvendinti Jūsų teises tik teisės aktų numatytais atvejais.

 

 1. Teisė susipažinti su savo asmens duomenimis

Siekiame, kad Jūs iki galo suprastumėte, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, ir dėl to nepatirtumėte jokių nepatogumų. Jūs galite bet kada susisiekti su mumis ir pasiteirauti, ar mes tvarkome kokius nors Jūsų asmens duomenis. Jei mes saugome ar bet kokiu būdu naudojame Jūsų asmens duomenis, Jūs turite teisę su jais susipažinti. Norėdami tai padaryti, pateikite mums rašytinį prašymą šioje Privatumo politikoje nurodytu el. pašto adresu, patvirtinkite savo asmens tapatybę; ir teikdami tokį prašymą, laikykitės sąžiningumo ir protingumo principų.

 • Teisė atšaukti sutikimą

Jei esate pateikę mums aiškų sutikimą dėl Jūsų duomenų tvarkymo, jį galite bet kada atšaukti. Informaciją apie Jūsų sutikimo atšaukimą galite pateikti šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu.

 • Papildomos teisės

Toliau pateikiame informaciją apie papildomas Jūsų turimas teises, kurias galite įgyvendinti laikydamiesi toliau aprašytos tvarkos.

 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištaisyti bet kokius turimų duomenų netikslumus. Tokiu atveju mes galime paprašyti Jūsų patvirtinti ištaisytą informaciją.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų ištrinti Jūsų asmens duomenis. Ši teisė įgyvendinama Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (ES) 2016/679 17 straipsnyje numatytais atvejais.
 • Jūs turite teisę prašyti mūsų apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą arba jų netvarkyti:
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad įsitikintumėme Jūsų asmens duomenų tikslumu, kai pateikiate pretenzijas dėl duomenų tikslumo;
 • kai mūsų vykdomas Jūsų asmens duomenų rinkimas, saugojimas arba naudojimas yra neteisėtas, tačiau nusprendžiate neprašyti ištrinti duomenų;
 • kai Jūsų asmens duomenys mums yra nebereikalingi, tačiau Jums jų reikia, kad galėtumėte nustatyti, įvykdyti arba apginti teisinį reikalavimą;
 • laikotarpiu, kurio reikia tam, kad būtų nustatyta, ar mes turime svarbesnį teisinį pagrindą ir toliau tvarkyti Jūsų asmens duomenis, jei pasinaudojote savo teise išreikšti prieštaravimą dėl asmens duomenų tvarkymo.
 • Jūs turite teisę į duomenų, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis ir, kuriuos iš Jūsų gavome Jums sutinkant arba sutarties sudarymo tikslais, perkėlimą. Jums pasinaudojus šia teise, Jūsų prašymu perkelsime Jūsų pateiktų duomenų kopiją.
 • Jūs turite teisę BDAR 21 straipsnyje nustatyta tvarka nesutikti, kad mes naudotumėme Jūsų asmens duomenis. Jūs turite teisę nesutikti, kai Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu (prie kiekvieno aukščiau nurodyto duomenų tvarkymo tikslo nurodyta, kokiu pagrindu duomenys yra tvarkomi) arba tiesioginės rinkodaros tikslu.
  • Teisė prašyti suteikti daugiau informacijos

Tikimės, kad Jūs suprasite, jog aptarti visus įmanomus asmens duomenų rinkimo ir naudojimo būdus yra labai sunku. Mes stengiamės pateikti kuo aiškesnę ir išsamesnę informaciją bei įsipareigojame atnaujinti šią Privatumo politiką, pasikeitus asmens duomenų naudojimo procesui.

Plačiau apie Jūsų kaip duomenų subjektų teises bei jų įgyvendinimą skaitykite Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarkoje.

Vis dėlto, jei turite kokių nors klausimų apie Jūsų asmens duomenų naudojimą, džiaugsimės galėdami į juos atsakyti arba suteiksime visą papildomą informaciją, kurią galime atskleisti. Jei turite kokių nors konkrečių klausimų arba nesupratote pateiktos informacijos, susisiekite su mumis.

 

 1. Nusiskundimai

Jei manote, kad Jūsų, kaip Duomenų subjekto, teisės yra ir (ar) gali būti pažeistos, prašome nedelsiant kreiptis į mus šioje Privatumo politikoje nurodytu el. paštu. Mes užtikriname, kad tik gavus Jūsų skundą susisieksime su Jumis per pagrįstą laikotarpį ir informuosime apie skundo tyrimo eigą, o vėliau ir apie rezultatą.

Jei tyrimo rezultatai Jūsų netenkins, galėsite pateikti skundą priežiūros institucijai – Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.vdai.lrv.lt).

 

 1. Atsakomybė

Jūs esate atsakingi už savo pateikiamų duomenų konfidencialumą, taip pat už tai, kad Jūsų mums pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdami mus apie tai informuoti el. paštu. Mes jokiu atveju nebūsime atsakingi už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis arba neinformavote mūsų jiems pasikeitus.

 

 1. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime bet kada atnaujinti ar pakeisti šią Privatumo politiką. Aktualią Privatumo politikos versiją visuomet rasite mūsų interneto svetainėje www.amberforest.lt.

Privatumo politika paskutinį kartą atnaujinta 2021-09-17